سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدحسین بصیری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهرا ن
سیدامید گیلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

تخمین هزینه یک فعالیت اصلی در تصمیمات تجاری و مهندسی می باشد این امر تا حدودی زمان بر بوده در ضمن باید از دقت خوبی نیز برخوردار باشد بدین منظور درصدد تهیه پایگاه داده و نرم افزاری برای این منظور برآمدیم با مقایسه سه روش تحلیلهای رگرسیونی چندگانه (MRA ) شبکه های عصبی (NNs) و استفاده از هزینه ها و اطلاعات پروژه های مشابه (CBR) به دلیل روش CBR و نسبت به بقیه روشها قابلیت بروز رسانی بهتر، تشریح و تفهیم واضح تر و دقت تخمین بهتری داشته و جهت شرکت در مناقصات نیز بهتر عمل می کند روش مذکور برای ادامه تحقیقات انتخاب گردید.