سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدکاظم اورعی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
اکبر کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی از مهم ترین و حیاتی ترین مراحل پروژه معدنی تلقی شده و در این مراحل است که تصمیم به سرمایه گذاری و یا عدم آن اتخاذ می گردد. یکی از ارکان این مطالعات، تخمین هزینه های سرمایه ای و عملیاتی پروژه به ویژه هزینه ماشی ن آلات معدنی مورد نیاز پروژه است . به دلیل گستره وسیع بررسی های فنی، گزین ههای متعددی در طول پروژه مطرح می شود، بنابراین مطالعات تخمین هزینه به دفعات صورت م ی گیرد . از این رو کارشناسان امر به دنبال مدلها و یا نرم افزارهای مناسبی هستند که امکان برآورد هزینه ها را در زمان کوتاه و با دقت و صحت کافی فراهم نماید. در این تحقیق، نرم افزاری جهت تخمین هزینه های سرمایه ای ماشین آلات معادن روباز طراحی و ارائه شده است . این نر مافزار بر اساس م دل برآورد هزینه انجمن مهندسین هزینه آمریکا طراحی و با استفاده از زبان ویژوال بیسیک نوشتهشده و در محیط ویندوزXP, 2000, 98, NT قابل اجرا می باشد. آزمون انجام شده نشان می دهد که نتایج تخمین
هزینه با استفاده این نرم افزار از اعتبار کافی برخوردار بوده و انطباق قابل قبولی با شرایط ایران دارد.