سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیداصغر ابن الرسول – استادیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی باقرزاده نیری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی شعبانی سیچانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در دهه اخیر با افزایش توجه به مسائلی چون رقابت جهانی، تاثیر امور تیمی در موفقیت سازمان، اهمیت ارتباط با مشتری و تامین کننده، تنوع مشتری و پیامد آن تنوع محصول، ارزش نوآوری و اطلاعاتف نیاز به رویکرد بهبود مستمر در استراتژی و رقابت مشاهده می شود. سازمان ها جهت ارتقاء مزیت رقابتی خود نیاز به یک سیستم اندازه گیری عملکرد برای تحقق استراتژی هایشان دارند. سیستم اندازه گیری عملکرد بایستی استراتژی، مفروضات استرتژی و عملکرد کلیه اجزا سازمان را لحظه به لحظه تحت کنترل و نظارت داشته و بهترین و مناسب ترین سیستم با ویژگی های سازمان و استراتژی آن باشد. موسسات و مراکز آموزش عالی به عنوان مراکز آموزشی و پژوهشی در رسیدن به اهداف عالیه در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و انجام وظایف اساسی محوله، نیاز به یک سیستم اندازه گیری عملکرد جهت تحقق استراتژی ها برای ارتقا بهره وری دارند. در این پژوهش مدل مفهومی خانه استراتژی با زیرساخت رهبری و تفکر استراتژیک و جزء اصلی آن، روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم جامع اندازه گیری عملکرد، ابزاری جامع جهت برقراری ارتباط موثر و مستمر در سازمان و یک سیستم جامع مدیریت استراتژیک، نقشه استراتژی به عنوان دو ستون آن و در سقف آن پنج اصل رسیدن به یک سازمان استراتژی محور، معرفی شده و برای مراکز آموزشی و پژوهشی با محوریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر توسعه داده شده است.