سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدعلی موفق پور –

چکیده:

هدف از این تحقیق طراحی و حل یک مدل برای توزیع به هنگام در زمینه مدیریت زنجیره تامین است. یک مدل برنامه- ریزی ریاضی مختلط عدد صحیح برای یک شبکه توزیع سه سطحی توسعه داده شده است که هزینه های معمول در مدیریت زنجیره تامین و هزینه های دیرکرد و زودکرد را در نظر می گیرد.مدل توسعه داده شده تقاضای با محدودیت زمانی در ارضا، محدودیت در ظرفیت حمل، تحویل و ذخیره را در نظر می گیرد و به عنوان خروجی، مقداری از هر قلم کالا که در هر پریودباید از در هر مسیر ارسال گردد را با تعیین نوع وسیله حمل مشخص می کند. حل این مدل چند دوره ای، چند کالایی، باچند مد حمل بدلیل تعداد زیاد متغیرهای عدد صحیح در مسائل واقعی در زمان منطقی قابل حصول نمی باشد لذا یک الگوریتم ژنتیک توسعه داده شده است.