سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریم محمدپوراقدم – شرکت صنایع الکترونیک زعیم
رضا فرجی دانا – دانشگاه تهران، دانشکدۀ فنی
جلیل آقا راشد محصل – دانشگاه تهران، دانشکدۀ فنی

چکیده:

در این مقاله طراحی، شبیه سازی کامپیوتری، ساخت و در نهایت انداز هگیری مشخصات آنتنهای مسطح سینوس انجام گرفته است. بخش تغذیه این آنتنها با استفاده از بالنهای
مایکرواستریپ باریک شونده پیاده سازی و ابعاد این بالنها توسط برنامه شبی هساز مایکروویوآفیس تعیین شده است. کارایی این بالنها توسط شبیه ساز سه بعدی Ansoft HFSS شبیه سازی شده است. این مطالعات، برای چهار آنتن سینوس در محدوده فرکانسی و مشخصات طراحی متفاوت صورت گرفته است. نتایج اندازه گیری به خوبی با نتایج شبیه سازی همخوانی داشته و در کل، الگوی تشعشعی و SWR قابل قبولی را برای این آنتنها در پی دارد.