سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه صادقی کیا – پژوهشکده هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات، دانشجوی دکتر
سمانه امینی – پژوهشگر ارشد
کامران رئیسی – عشو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ناظر پروژه
محسن بهرامی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ریاست دانشگاه

چکیده:

در این مقاله روش طراحی و ساخت آنتن F معکوس (Inverted F antenna)، که به منظور برقراری ارتباط بین فرستنده تله متری راکت کاوش با ایستگاه زمینی، بر روی راکت کاوش نصب می شود تشریح می گردد. الگوی (pattern) تشعشعی آرایه ای و میزان انرژی برگشتی (Return loss) آنتنهای F معکوس روش یک سطح استوانه ای فلزی با دماغه مخروطی شبیه سازی و اندازه گیری شده است. شبیه سازی آنتن با نرم افزار اج اف اس اس (HFSS: High Frequency Structure Simulator) که بر پایه روش المان محدود می باشد، انجام گرفته است. اندازه گیری مشخصات آنتنهای ساخته شده نشان می دهد که تطبیق خوبی بین نتایج شبیه سازی و اندازه گیری وجود دارد.