سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی جبرئیلی – دانشگاه علوم و فنون، گروه مهندسی شیمی
محمدمهدی اکبرنژاد – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فرایند
مجید تقی زاده – دانشگاه مازندران دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
مهدی احمدی مروست – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فرایند

چکیده:

طراحی و ساخت اتمایزری دو فازی برای اتمایز کردن خوراک سنگین نقتی به کمک بخار آب در افت فشار پایین در فرایند شکست کاتالیستی سیال (Fluid Catalytic Cracking (FCC)) مورد مطالعه قرار گرفته است.اتمایزر طراحی شده در سیستم سرد (آب و هوا) با استفاده از دستگاه تحلیل دینامیکی ذرات بطور کمی مورد آزمایش قرار گرفت . جهت بهینه سازی عملکرد اتمایزردو فازی بر اساس توزیع مناسب اندازه قطرات از روش طراحی آزمایشها (تاگوچی) استفاده شد. در این بررسی منحنی توزیع اندازه و سرعت قطرات ایجاد شده در فواصل مختلف از اتمایزربهینه در دو وضعیت رو به پایین و بالا تعیین و عملکرد ان با یک اتمایزر دیگر مقایسه گردید.