سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا کارشناس – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی نیرومند – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چکیده : در این مقاله رفتار اینورتر سینوسی تکفاز برای منابع تغذیه اضطراری مورد بررسی قرار می گیرد . برای انجام این تحقیق ابتدا رفتار یک اینورتر PWM تکفاز با فیلتر LC ، در
شرایط بی باری و بار غیر خطی در حالت حلقه باز بررسی میشود . سپس ضمن معرفی استانداردهای موجود برای منابع تغذیه اضطراری در این زمینه، روش دنبال کردن مرجع
سینوسی برای رفع اشکالات سیستم مدار باز در سیستمهای سنتی معرفی می شود . در ادامه جبران کننده PID برای اعمال روش فوق پیشنهاد شده و نتایج طراحی و شبیه سازی آن به صورت آنالوگ و دیجیتال ارائه می شود . همچنین برای تایید بررسیها و مطال عات تئوری، یک سیستم عملی پیاده سازی شده و نتایج آن ارائه می شود .