سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم قشلاقی – آزمایشگاه لایه نشانی ،پژوهشکده لیزر واپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
فریده حیدرپور – آزمایشگاه لایه نشانی ،پژوهشکده لیزر واپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سیدرضا شفاعی – آزمایشگاه لایه نشانی ،پژوهشکده لیزر واپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
هاشم حجتی راد – آزمایشگاه لایه نشانی ،پژوهشکده لیزر واپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

دراین مقاله روش طراحی و ساخت آینه های لیزرهای حلقوی در طول موج ۶۳۲۸ A ° بررسی می گردد . لیزرهای حلقوی شامل دو نوع آینه عقب و جلو می باشند، که زاویه نور فرودی بر این آینه ها ۱ ۴۵ ° ست . آینه های عقب و جلو فوق را با روش چند لایه ای های نازک توسط دستگاه لایه نشانی بالزر ۷۶۰ ، با استفادهاز موادTiO2 به عنوان لایه H و SiO2 به عنوان لایه Lساختیم . آینه های جلو از۱۳ لایه به ترتیب H(LH)6 و آینه های عقب از ۲۷ لایه به ترتیب H(LH)13تشکیل شد . میزان انعکاس آینه های جلو و عقب به ترتیب %۹۸/۹ و %۹۹/۵ گزارش شد ، که در عمل مطلوب می باشد