سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی نیک – دانشگاه صنعتی شریف
نعمت اله قهوچیان – پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر
فروهر فرزانه – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تحریک کننده پهن باند مود TM 01 دایر ه ای در موجبری با ابعاد بسیار بزرگ در باند X طراحی می شود. روشهای مرسوم پهن باند نیستند و مخصوص موجبرهای استاندارد می باشن د . با استفاده از روش تحلیل تطبیق مود نشان داده می شود که مبدل طراحی شده کابل هم محور به موجب ر می تواند تمامی انرژی کابل را در رنج فرک انسی وسیعی به داخ ل موجبر منتقل کند . با توجه به اینکه این نوع تحریک کننده مودهای دیگر را هم تحریک می کند برای جلوگیری از تحریک مودهای مرتبه بالاتر ابتدا مود مورد نظر در موجبر کوچکتری که مودهای مزاحم در آن قطع هستند تولید می شود سپس با طراحی Taper موجبر دایره ای این مود به موجبر بزرگتر انتقال می یابد. Taper طراحی شده به دو روش تطبیق مود و تزویج مود تحلیل می شود. برای بررسی صحت طراحی نتایج عملی ارائه می شوند.