سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی صادقی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریدرضا بیگلری – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد مصطفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اندازه گیری به روش لیزری جهت کمیت هایی مانند عدم تراز بودن سطح، فاصله، زاویه، صافی سطح در چند دهه اخیر درصنعت اندازه گیری معمول شده است. امروزه به دلیل نیاز به سرعت عمل بیشتر در انجام اندازه گیری های دقیق صنعتی از ترازهای لیزری استفاده می شود. در این مقاله، طراحی و ساخت تراز لیزری برای آزمایشگاه اندازه گیری دقیق ارائه و شماتیک چند ایده از ترازهای لیزری آورده شده است و انواع ترازهای پیشرفته با دقت بالا معرفی و ساختمان کار آن ها توضیح داده شده است. با توجه به ساخت تراز لیزری با مکانیزم های مختلف و تست آن ها، مکانیزم عملکرد اتوکالیماتورها جهت طراحی و ساخت تراز لیزری انتخاب و با معرفی نحوه عملکرد آن، ساخت تراز لیزری بر اساس آن ارائه گردیده است