سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عارضی – مرکز تحقیقات نیرو ( متن )

چکیده:

مقاله حاضر حاصل بخشی از تحقیقی است که در قالب پروژه HVDC به منظور آشنایی با تکنولوژی سیستمهای انتقال جریان مستقیم انجام گرفته است . در این مقاله نخست ترانسداکتور Transductor یا ترانس جریان مستقیمDCCTمعرفی و به تشریح ساختمان داخلی و نحوه عملکرد آن پرداخته شده است . در ادامه یک نمونه آزمایشگاهی ترانسداکتور بر اساس نیازهای پروژه طراحی و ساخته شده است . در مرحله بعد صحت نتایج نظری ابتدا از طریق شبیه سازی کامپیوتری و سپس به روش عملی مورد تائید قرار گرفته است . در خاتمه عوامل خطازا در ترانسداکتور شناسایی و راههایی برای بهبود عملکرد این سیستم اندازه گیری ارائه شده است .