سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی رفیعی – شرکت نیروترانس ایران
علی اکبر گودرزی – شرکت نیروترانس ایران
علی اصغر عدلبند – شرکت نیروترانس ایران
محمدرضا حسام زاده – شرکت نیروترانس ایران

چکیده:

ترانسفورماتور مرکب سه فاز مجموعه ای از سه ترانسفورماتور جریان و سه ترانسفورماتور ولتاژ در یک ترانسفورماتور است . طراحی فشرده، وزن کم، قیمت تمامشده مناسب و سهولت نصب و بهره برداری از مزایای منحصر به فرد ترانسفورماتور اندازه گیری مرکب ( Combined Instrument Transformer(CIT )) است . این مقاله مراحل طراحی، تحلیل و تستهای نهایی انجام
شده بر روی محصول را بررسی می کند . در این راستا، طراحی عایقی و الکترومغناطیسی که از بخشهای اصلی طراحی یک محصول فشار قوی هستند به تفصیل بحث شده اند . در این راستا بخش اول این مقاله به طراحی عایقی محصول و بخش دوم به طراحی الکترومغناطیسی محصول می پردازد . در نهایت به منظور نشان دادن قابلیت عملکرد موثر محصول در بخش سوم به بررسی نتایج تستهای نوعی و جاری انجام شده روی محصول و مقایسه این تستها با مقادیر مجاز تعیین شده بر اساس استاندارد IEC می پردازیم .