سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

باقر دیبائی، – دانشکده فیزیک دانشگاه امیرکبیر
پرویز پروین، – دانشکده فیزیک دانشگاه امیرکبیر
جواد خلیل زاده – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه امام حسین (ع
محمدامین بصام – مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه مالک اشتر تهران

چکیده:

طراحی و ساخت سامانه ی طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری به عنوان یک نشت یاب دقیق SF6 هدف این تحقیق میباشد معادلات مربوط به یک تشدیدگر صوتی استوانه ای حاوی گاز بافر ازت، حل شد. پارامترهای مهم، ابعاد بهینه تشدیدگر ، بسامد های تشدیدی، ضریب کیفیت ، ثابت سلول و سیگنال فوتوآکوستیک قابل آشکارسازی توسط میکروفون با استفاده از یک برنامه کامپیوتری محاسبه شده است. سپس نتایج روی آشکارسازی گاز SF6 با تابش لیزر پیوسته CO 2 با تشدیدگر ساخته شده ، به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد که حساسیت آن از مرتبه ppb است.