سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محسن صفوی – دانشیار، مکانیک گرایش ساخت تولید، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید امینی – استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد حسین گودرزی – کارشناس ارشد مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالحسین مددی – استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

سیستم های ارتعاشی با تغییر در فرکانس و شکل موج نیروی محرکه دارای عملکرد متفاوتی می باشند، رفتار تغذیه گرهای ارتعاشی مغناطیسی تابعی از سختی فنرها، فرکانس جریان، شکل موج جریان و مقدار بار(کل وزن در حال تعلیق) می باشد. در حالت کلی تغذیه گرهای ارتعاشی کاسه ای بر اساس فرکانس طبیعی سیستم کار می کنند. در مکانیزمهایی که توسط نیروی محرکه مغناطیسی(Magnetic Drive) تحریک میگردند فرکانس جریان اعمالی همان فرکانس نیرو خواهد بود که باید متناسب با فرکانس طبیعی مکانیزم باشد، در غیر این صورت سیستم ارتعاشی عملکرد مناسبی نخواهد داشت علاوه بر آن دراین مکانیزم ها، اعمال جریان متناوب با شکل موج متفاوت از قبیل موج سینوسی، موج سینوسی نیم دامنه، موج مثلثی و همچنین جریان با شکل موج مربعی بر روی سرعت تغذیه وحرکت هارمونیک و هماهنگ قطعات تاثیر به سزایی دارد. در تحقیق حاضر که همگام با عملیات ساخت انجام شده است، علاوه بر محاسبه سختی کل لازم برای فنرها براساس فرکانس طبیعی سیستم، با انجام تحلیل المان محدود در ANSYS سختی هر لایه فنر با توجه به وضعیت هندسی آن محاسبه شد و تعداد فنرها با توجه به سختی کل مورد نیاز(بر اساس فرکانس طبیعی سیستم) تعیین می گردد. سپس با اعمال نیروی مغناطیسی(متأثر از ولتاژ) با شکل موجهای مختلف، رفتار سیستم در نرم افزار VisualNastran آنالیز شده. سپس این نتایج با نتایج آزمایشات عملی مقایسه گردیده ، و بهترین دسته پارامترهایی که بیانگر بیشترین سرعت تغذیه می باشد به عنوان نتیجه اصلی بیان شده است.