سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا بلبل امیری – کارشناس ارشد شیمی- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال
سید فرید حسینی زاده – دکتری هوافضا-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، پژوهشکده علوم و فناوری دف
احمد علی ربیع نتاج درزی – کارشناس ارشد مکانیک- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال
ابراهیم علیزاده – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

پیل سوختی روی-هوا یک منبع انرژی بسیار نوین به منظور استفاده در مقیاس صنعتی بوده که هنوز در مرحله تدوین تکنولوژی قرار دارد. این نوع پیل ها با داشتن مزایایی چون دانسیته انرژی نسبتا بالا، ولتاژ کاری نسبتا خوب و عدم تولید مواد سمی و مخرب محیط زیست، می تواند ب