سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد مرامی ساران – پژوهشگاه نیرو ایران – تهران
امیر فرهادی – پژوهشگاه نیرو ایران – تهران

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم بسته برای متعادل سازی و تصحیح ضریب توان بار در سیستم سه فاز سه سیمه ارائه شده است . سوسپتانس هر فازSVC بصورت تابعی ازمولفة حقیقی و موهومی جریان خط محاسبه می شود , مبنای محاسبات تصحیح ضریب توان و حذف توالی منفی جریانخط است . یک نمونه آزمایشگاهی جبران کننده از نوع [١]TSC در v 380 و با ظرفیت ۵ Kvar طراحی و ساخته شده است . که در آن از روش جدیدی در اندازه گیری توانهای اکتیو و راکتیو , ضریب توان و ولتاژ استفاده شده است . اندازه گیری بر مبنای انتگرالگیری از سیگنال جریان در بازة مشخصی از سیگنال ولتاژ قرار دارد . در آخر شرح مختصری از بلوک دیاگرام سیستم و پاسخ حالت گذرا و دائم نمونه آزمایشگاهی ارائه شده است .