سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا تیمور قاسم آبادی – پژوهشگاه نیرو – دانشگاه صنعتی شریف
جواد مهدوی – پژوهشگاه نیرو – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جبران کننده های توان راکتیو پیشرفته ۱ (ASVC) نسبت به جبران کننده های متداول توان راکتیو دارای مزایای عمده ای می باشند . از جمله این مزایا می توان به حجم اشغالی کمتر، سرعت بالاتر، وضعیت هارمونیک بهتر و عملکرد در دو حالت جذب و تولید توان راکتیو اشاره کرد . در ASVC نوع ۲ VSI در حالت کلی می توان برای بهبود وضعیت
هارمونیک و افزایش ولتاژ و توان اینورتر، از اینورترهای چند سطحی استفاده کرد . در این مقاله یک ASVC از نوع VSI با استفاده از اینورتر سه سطحی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد . از آنجایی که در اینورتر سه سطحی مورداستفاده در پروژه برای کاهش هارمونیک و تلفات اینورتر از روش زوایای سوئیچینگ برنامه ریزی شده استفاده شده است، نحوه محاسبه زوایای بهینه ارائه می گردد . در ادامه نتایج حاصل از شبیه سازی با استفاده از الگوی سوئیچینگ بدست آمده و نتایج حاصل از مدار ساخته شده ارائه می گردد .