سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صادقی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- آزمایشگاه مهندسی هسته ای
محمدجواد حکمت – دانشگاه شهید بهشتی – گروه لیزر و پلاسما
رضا طاهری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر-پژوهشگاه اپتیک ولیزر – آزمایشگاه اپتوالکتر
حسین جهانبخش – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- آزمایشگاه مهندسی هسته ای

چکیده:

چکیده-تابشهای یونیزان نظیر گاما اثرات مختلفی روی مواد میگذارد. یکی این اثرات تغییر ضریب شکست فیبر نوری است. این تغییرشدت نور لیزر که از درون فیبر عبور میکند را کاهشمیدهد که با میزان تابشهای یونیزان متناسب است. این پدیده برای اندازهگیری تابشهای یونیزان در دزیمتری استفاده میشود. این سیستم دزیمتری برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است و میتواند دزیمتری آنلاین انجام دهد. این سیستم دزیمتری فیبر نوری برای اندازهگیریهای دزدر زیر۱۰Gy به طور کامل خطی میباشد که ما دراین مقاله اثبات میکنیم