سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا غفوری آهنگر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست، دانشکده
کامیار شهدی – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله طراحی و ساخت خودروی دوچرخ دومحرکه بررسی شده است خودروی دو چرخ با استفاده از نیروهای محرکه انسانی و الکتریکی قادر به حرکت می باشد راننده قابلیت تغییر حالت محرکه را به دلخواه دارد کدی در نرم افزار Mathematical برای تخمین سرعت، گشتاور، نیروی پدال، توان موردنیاز، و تعیین الکتروموتور نوشته شده است با استفاده از ساده سازی ، مقدار توان گشتاور و نیروی اعمال از طرف انسان از روابط دینامیکی بدست آمده است تحلیل مقاومتی قطعات در نرم افزار المان محدود ANSYS و به صورت حل تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با توجه به مطالعه آرگونومی و استفاده از قابلیت نرم افزار CATIA، طرح مدل شده است قطعات طراحی شده با دقت فراوان ساخته و مونتاژ شده اند توان، گشتاور، سرعت، وزن، و شیب جاده در آزمایش عملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. مقایسه نتایج محاسباتی با آزمایش عملی با وجود خطا در محدوده قابل قبول صحت محاسبات را نشان میدهد