سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی طاهری آهنگر – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شاکری – دانشیار ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عبدالحمید گرجی – مربی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در میان روشهای اندازه گیری زبری سطح روش سوزنی از همه دقیقترومورد اطمینان بیشتری است.از آنجایی که نمونه ایرانی این دستگاه موجود نمیباشد در این مقاله نحوه طراحی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی از آن برای استفاده در آزمایشگاه اندازۀگیری ارایه شده است. اندازه های گرفته شده با این وسیله با اندازه های گرفته شده از یک دستگاه زبری سنج دیگر نیزمقایسه شده است.نشان داده شده است که اندازه های بدست آمده در دامنه قابل قبولی قرار داشتند. مزیت اصلی این دستگاه طراحی بسیار ساده آن و قیمت بسیار کم آن میباشد. نرم افزاری که برای پردازش دادۀها استفاده شده نمودار گرافیکی زبری را همزمان با اندازۀگیری رسم می کند و پست ترین نقطه Rv بلندترین ارتفاع Rp اختلاف بین پست ترین و بلندترین ارتفاع Rt و مقدار متوسط زبری Ra را نیز حساب می کند و در صورت نیاز جذر میانگین مربعات Rq و ارتفاع میانگین پنج نقطه Rz را نیز میتوان به آن اضافه کرد، همچنین قابلیت نمایشسه بعدی پروفیل سطح را نیز دارا میباشد.