سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی حاجی زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ایران – تهران
همایون رحیمی میرعزیزی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ایران – تهران
سیدحسام الدین صادقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ایران – تهران
سیدحمید فتحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ایران – تهران

چکیده:

در این مقاله طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیـری امپـدانس زمین پستها در فرکانسهای بالا توضیح داده شده است. ابتدا به مقدمه ای در مورد چگونگی انـدازه گیـری مقاومـت سیسـتم زمین اشاره شده و سپس روش بکار برده شده در ساخت این دستگاه و در ادامه سخت افزار سیستم مربوطه به همراه نحـوه عملکرد آن توضیح داده شده است. در انتهای مقاله تسـتهایی بر روی یک بار سلفی- مقاومتی به عنوان مرجع برای کـالیبره کردن دستگاه و سپس بر روی سیستم زمین یک پست واقعـی انجام شده و نتایج آنها آورده شده است .