سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول خیا طی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
محمد میکائیلی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی – دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده:

نشان داده شده است که حدود ۶۰ % نوزادان طبیعی و ۸۰ % نوزادان نارس در هفته اول زندگی بدلایل فیزیولوژیک و یا پاتولوژیک دچار زردی می شوند و عدم درمان به موقع آن باعث عوارض غیرقابل جبرانی می شود. بنابراین تشخیص و درمان سریع آن حائز اهمیت است. روش متداول تشخیص، اندازه گیری بیلیروبین با استفاده از اسپکتروفتومتر است که نیازمند خون گیری با حداقل حجم
۱ml است. نظر به مشکلات خون گیری از نوزاد، کم خونی ناشی از خون گیر یهای متعدد، هزینه بر بودن انجام آزمایشات، ناراحتی والدین و بطور کلی تهاجمی بودن این روش، یافتن یک روش غیرتهاجمی انداز هگیری بیلیروبین خون آرزویی دیرینه بوده است. دراین مقاله روشی جهت اندازه گیری غیرتهاجمی بیلیروبین نوزاد ارائه می شود که براساس آن یک نمون ه اولیه دستگاه نیز ساخته و آزمایش شده است.