سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منصور برناک – عضو هیات علمی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمدرضا صبری – دانشجوی مهندسی میکانیک گرایش حرارت و سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدمهدی عشایری – دانشجوی مهندسی میکانیک گرایش حرارت و سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

کشش سطحی مبحثی است که در خواص سیالات فوق العاده موثر بوده ولی در مورد تاثیر سختی سیال و دمای آن بر روی کشش سطحی سیالات نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر مراجع علمی دنیا تحقیق و بررسی کمتری صورت گرفته است.تاثیر سختی آب که ناشی از مواد آلی و املاح موجود در آب می باشد بر کشش سطحی آن در دستگاههایی که از آب جهت خنک شدن و یا موارد دیگر استفاده می کنند فوق العاده مهم می باشد. همچنین نتایج این بررسی در تاثیر دمای روغن بر کشش سطحی آن در دستگاه های صنعتی فوق العاده مهم می باشد. همچنین نتایج این بررسی در تاثیر دمای روغن بر کشش سطحی آن در دستگاه های صنعتی فوق العاده از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. روشهای اندازه گیری مختلفی برای تعیین کشش سطحی یک سیال وجود دارد که ما به روش حلقه که از دقیقترین روشهای می باشد پرداخته ایم که در این راستا نسبت به طراحی و ساخت یک دستگاه با اضافه کردن یک گرم کن و نصب یک حسگر دما و در نهایت کالیبره کردن این دستگاه اثرات دما بر روی کشش سطحی آب و همچنین یک روغن استاندارد بررسی شد و با مقادیر استاندارد مقایسه گردید که نتایج مطلوبی بدست آمد. با توجه به نتایج مطلوب و حصول اطمینان از کارکرد دستگاه اثرات سختی آب برروی کشش سطحی نیز با جمع آوری چند نوع نمونه آب بررسی شد که نتایج آن ارایه می گردد. هدف از آزمایشاتی که با دستگاه کشش سطحی به روش حلقه انجام داده ایم ارایه یک مرجعی برای تعیین کشش سطحی در دما و سختی های متفاوت می باشد.