سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین یزدانی طبائی زواره – معاون گروه ساخت و تولید ، مرکز تحقیقات
سیدمحسن برهانی – کارشناس مسئول گروه بهره برداری
علیرضا فلاحی – مدیر کل مرکز تحقیقات ( دانشِیار دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر )

چکیده:

پابند فنری بعنوان یک واسطه ارتجاعی وظیفه اتصال مناسب و مطمئن بین ریل و تراورس و تثبیت پارامترهای هندسی روسازی خط را بعهده دارد. ازآنجایی که این المان حساس تحت تاثیر بارها و تنشهای وارده می تواند دچار خستگی شده و شرایط کاری را بحرانی نماید، بنابراِین پارامتر اصلی کنترل کیفی این المانهای خط بررسی رفتار خستگی پابند از طریق رسم دیاگرام تعداد سیکل اعمالی با نیرو و فرکانس مشخص بر حسب کاهش ارتفاع شاخک های پابند می باشد که این امر حتمًا می بایست توسط دستگاهی که قابلیت اعمال نیروهای ۲۵KN و۱۶/۱ و ۱۱ در فرکانسهای تست HZ 16/3 و ۲۰ را دارامی باشد انجام گردد ، با این توصیف مرکز تحقیقات راه آهن پروژه ای را در دست اقدام دارد که در این پروژه ضمن طراحی قسمتهای اصلی تشکیل دهنده این دستگاه با توجه به مقادیر نیرو و فرکانس و جابجایی مورد نظر در استاندارد وسلو و مقایسه آن با مقادیر واقعی خط، اقدام به ساخت آن نماید در این مقاله اصول و نحوه طراحی دستگاه به تصویر کشیده شده که شامل دیاگرام آزاد دستگاه طراحی قسمتهای اصلی ومحاسبات مربوطه میباشد