سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید دانشور – دانشجوی رشته ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدناصر علوی – استادیار بخش ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
آرزو سعیدی – دانشجوی رشته ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از نیازهای اساسی کارخانه های تولید مواد شیمیایی، کنترل سرعت ماشینهایمخصوص حمل مواد شیمیایی و گازی در یک محدوده معین است. اگر سرعت از حد معینی فراتر رود احتمال انفجار وجود دارد،لذا وجود سیستمی که از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند ضروری است.
دستگاه ثبات سرعت طی مکانیزمی سرعت را اندازه گیری کرده، در حافظه خود ثبت و سپس آن را در محدوده تعریف شده به طور هوشمندکنترل می نماید. بطوریکه اگر از این محدوده بالاتر رود کنترلر آن را در محدوده قرار می دهد. در مرحله بعد همانند یک جعبه سیاه با اتصالدستگاه به کامپیوتر تمامی اطلاعات حافظه دستگاه، توسط نرم افزار طراحی شده خوانده و بصورت نمودار حرکت ماشین نمایش داده میشوند که از طریق آن نوع حرکت، مقدار جابجایی و زمانحرکت ماشین بدست می آید. آزمایش عملکرد دستگاه در دو وضعیت واقعی و شبیه سازی مورد تایید قرار گرفت.