سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میر سعید صفی زاده – دکتری مکانیک و استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
سید علی موسوی ویری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک رشته ساخت و تولید و رئیس اداره نگهداری تج

چکیده:

در این مقاله سعی می شود تا ضمن ارائه مختصر تئوری روش آزمون جریان گردابیپارامترها و فاکتورهای مورد نیاز در ساخت یک دستگاه دیجیتال شرح داده شود.با توجه به نو بودن این روش در انجام ازمایشات غیر مخرب در جهان و محدودیتهای ویژه ان در استفاده در صنایع گوناگون به دلایال مختلف از جمله وابستگی خروجی دستگاه به عوامل انسانی و فاکتورهای محیطی و. کار ساخت را مشکل می نمود که با استفاده از تجهیزات الکترونیکی عوامل مزاحم به حد اقل رسید و نتایج اخذ شدهازاندازه گیری ورق الومینیومیدقت حدود ۹۴% نشان میدهد که نتیجه بسیار امی دوارکننده میباشد.