سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سوسن جاویدی – سازمان انرژی اتمی ایران -مرکز فناوری هسته ای – گروه فیزیک حالت جامد
حیدر فری پور – سازمان انرژی اتمی ایران -مرکز فناوری هسته ای – گروه فیزیک حالت جامد
مجتبی اسمعیل نیا – سازمان انرژی اتمی ایران -مرکز فناوری هسته ای – گروه فیزیک حالت جامد
کامبیز سپهری – سازمان انرژی اتمی ایران -مرکز فناوری هسته ای – گروه فیزیک حالت جامد

چکیده:

کریستال KDP بیشتر برای تبدیل فرکانس در لیزر به کار میرود. یعنی فرکانس باریکه لیزر را از مادون قرمز به ناحیه با انرژی بالاتر فرابنفش جابجا می کند. در این تحقیقدستگاه رشد در ابعاد بزرگ به روش کاهش تدریجی دما برای رشد این بلور طراحی و ساخته شده است. بلورهایی تا ابعاد ۱۳۰mm3 ضربدر ۴۱ ضربدر ۳۴ با آهنگ ۱٫۳mm/day با این دستگاه رشد داده شده است.
مشخصه طیف عبور وجه (۱۰۰) نمونه ای از کریستال رشد داده شده در ناحیه فرابنفش تا مادون قرمز نشاندهنده ۸۰% عبور در ناحیه مرئی است.