سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین سالاربهرستاقی – دانشکده فنی دانشگاه گیلان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ابراهیم نصیری فرمی –

چکیده:

بلوک کننده های عصبی عضلانی یا شل کننده های عضلانی بطور وسیعی در اعمال جراحی و در بیهوشی عمومی استفاده می کنند و داروهای بیهوشی هم آثار تضعیفی برروی عضلات دارندبیهوشی دهندگان و پرسنل مراقبت کنده بیماران در بخش بعد از بیهوشی بطور سنتی از طریق معیارهای بالینی وضعیت برگشت عصبی عضلانی را ارزیابی می کنند که این روش در ۴۲ درصد موارد ناکافی و نارساست ، باقیماندن شلی عصبی عضلانی یک ریسک فاکتور برای بیماران قلمداد می شود و منجر به حوادث خطرناک مثل هیپوکسی و بی کفایتی تهویه ای در مرحله بعد ازعمل و بیهوشی می شود بنابراین برای حل مشکل سنجش میزان برگشت فعالیت عضلانی دستگاهی طراحی کرده و ساخته ایم که در این مقاله به شرح آن می پردازیم.