سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ایمان عینی – آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، گروه مهندسی برق وکامپیوتر، دانشکده فنی،
شاهرخ فرهنگی – آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، گروه مهندسی برق وکامپیوتر، دانشکده فنی،

چکیده:

اخیراً سیستمهای مولد برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی نو و بدون آلودگی زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته اند . از جمله کارهای انجام شده، ارائه روشهای گوناگون جهت استفاده بهینه از مدول خورشیدی به کمک کنترل پردازشگر توان می باشد . قابلیت و کارایی چنین طرحهایی از طریق انجام آزمایش با آرایه ای از مدولهای خورشیدی و تحت شرایط مختلف دما و شدت نور مشخص می شود . بهترین گزینه از دیدگاه اقتصادی برای انجام چنین آزمایشی استفاده از دستگاهی است که بتواند محدودیتهای یک مولد انرژی فتوولتائیک از قبیل نیاز به تعداد زیادی مدول گران قیمت و کنترل پذیرنبودن شرایط جوی دما و شدت نور را رفع کند . در این مقاله پس از معرفی مدل الکتریکی مناسبی برای مدول خورشیدی و استخراج پارامترهای آن، طرح جدیدی برای دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی ارائه می شود تا ضمن برآوردن نیازهای مذکور، محدودیتهای موجود در شبیه سازهای فعلی از قبیل توان خروجی کم، عدم ایزولاسیون کامل و عدم توانایی تولید نقاط ناحیه جریان ثابت را برطرف کند . نتایج شبیه سازی کامپیوتری و نتایج آزمایشگاهی نیز حاکی از دقت و اطمینان پذیری طرح معرفی شده می باشد