سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا قدس – دانشگاه علم و صنعت ایران،قطب علمی اتوماسیون و بهربرداری از سیستمهای
داوود عرب خابوری – دانشگاه علم و صنعت ایران،قطب علمی اتوماسیون و بهربرداری از سیستمهای
علیرضا اعتضاد – دانشگاه علم و صنعت ایران،قطب علمی اتوماسیون و بهربرداری از سیستمهای
سیدحسین حسینیان – دانشگاه علم و صنعت ایران،قطب علمی اتوماسیون و بهربرداری از سیستمهای

چکیده:

توجه به کیفیت برق و اثرات نامطلوب فلیکر و هارمونیک ها بر مصرفکنندگان، لزوم بررسی کیفی این عوامل را آشکار می – سازد . این مقاله به بیان چگونگی طراحی و ساخت یک مولد سیگنال ولتاژ برای تولید شکل موج های مختلف بخصوص ولتاژهای فلیکری تا توان یک کیلووات جهت بررسی تاثیر کیفیت برق بر تجهیزات الکتریکی می پردازد . برنامه نویسی کامپیوتر، مدار تقویت کننده قدرت و یک مبدل دیجیتال به آنالوگ در ساخت این دستگاه بکار رفته است . در ادامه بعد از تعاریف و بیان نحوه ارزیابی فلیکر، اثرات درجات مختلف فلیکر برلامپهای مختلف بررسی شده است . در پایان نیز موج فلیکر واقعی ایجاد شده از یک کوره الکتریکی نمونه جهت بررسی اثرات حقیقی وقوع آن با این دستگاه شبیه سازی و تولید شده است