سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی قربانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی گروه پژوهشی مه
عبدالناصر ذاکری – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم بخش فیزیک – شیراز ۷۱۴۵۴
مسعود کاوش تهرانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی گروه پژوهشی مه

چکیده:

در این مقاله طراحی، ساخت و نحوهی عملکرد دستگاهی با نام اختصاریOFCM را مورد بررسی قرار میدهیم. این دستگاه به منظور پوششدهی تارهای نوری با فیلمهای نازک فلزی یا پلیمری بکار میرودOFCM نخستین نمونهی داخلی و آزمایشگاهی این وسیله است که انجام عمل لایه نشانی بر سطح جانبی تار و در طول مشخصی از آن را با لحاظ کردن فاکتور یکنواختی لایهها امکانپذیر میسازد. یکنواختی این لایهها در میزان حساسیت بسیاری از حسگرهای نوری که بر پایهی تارهای نوری ساخته میشوند حائز اهمیت است