سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی مقدمی – عضو هیئت علمی گروه پژوهشی اتوماسیون جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
محمدولی ایمانی – عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مکانیک پژوهشکده توسعه تکنولوژی

چکیده:

در این مقاله یک سیستم اندازهگیری کامپیوتری جهت کنترل کیفیت ابعادی شاتون در مرحله نهایی تولید ارائه گردیده است. سیستم طراحی شده از سه بخش شامل فیکسچر مکانیکی ، سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است. برای اندازهگیری تمام پارامترهای مورد نیاز جهت کنترل کیفیت ابعادی شاتون، ١٦ نقطه از شاتون اندازهگیری می شوند. اندازه گیری با استفاده از۱۶ عدد سنسور القایی دقیق LVDT انجام می شود. اطلاعات اندازهگیری با استفاده از یک مدار رابط به کامپیوتر منتقل شده و مورد پردازش قرار میگیرد و تمام پارامترهای مورد نیاز برای کنترل کیفیت ابعادی شاتون گزارش میگردد. سیستم ارائه شده به صورت موفقیت آمیز در خط تولید شاتونهای موتورهای احتراق داخلی مورد بهره برداری قرار گرفته است و ارزیابی آماری انجام شده بر روی دستگاه با استفاده از روش MSA بیانگر توانایی سیستم ارائه شده برای کنترل کیفیت ابعادی شاتون میباشد.