سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر هاشمی پور رفسنجانی – سازمان صنایع هوافضا
مهدی اعتماد راد – کارشناسی ارشد، سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

به منظور بررسی میزان واکنش پذیری و گرمازایی سوخت های مایع (غیر خود مشتعل شونده) و چگونگی تغییرات دما در واکنش اکسایش این گونه سوخت ها، دستگاه (Chemical Reaction Investigation) CRI طراحی و ساخته شد که در آن، با افزایش مقدار مشخصی از اسید نیتریک ۱۰۰% به مقدار مشخصی از سوخت، افزایش ناگهانی دمای ناشی از واکنش اسید و سوخت که معیاری از میزان واکنش پذیری و محتوی انرژی سوخت می باشد ثبت شده و مورد بررسی قرار گرفت. عوامل تاثیرگذار بر منحنی تغییرات دمای ثبت شده در دستگاه CRI از قبیل نوع ترکیب سوخت، سرعت افزایش اسید، درصد خلوص اسید، سرعت هم خوردن مخلوط، مقدار اولیه سوخت و اکسید و میزان و نوع تاثیر و چگونگی حالت بهینه در هر پارامتر بررسی شد. با بررسی نتایج بدست آمده از تست های انجام شده در دستگاه CRI، این روش، به عنوان روشی استاندارد برای بررسی میزان واکنش پذیری و مقایسه سوخت های مختلف معرفی گردید.