سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد غلامیان – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
نعمت دولتشا – دانشکده برق علم و صنعت ایران
مجید طیرانی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به اینکه مشخصات آسیب پذیری قطعات الکترونیکی – مخابراتی در مقابل الکترومغناطیسی به جهت تابش امواج بستگی دارند. تاکنون روش های متفاوتی برای ایجاد میدان های نمونه های در جهت های مختلف ارائه گشته است. دوران دهنده موج دو بعدی روشی است که با ساخت جداگانه مولفه های عمودی و افقی میدان و ترکیب نهایی آنها، قابلیت ایجاد میدان هایی با زوایای دلخواه را داراست. در این دوارن دهنده، دو خط به صورت مستقل و با استفاده از تضعیف کننده های کنترل شده با ولتاژ، وظیفه ایجاد مولفه های میدان را بر عهده دارند . خروجی این دو خط در واقع دو سیگنال باند – جانبی هستند که با یکدیگر ۹۰ درجه اختلاف فاز دارند. از لحاظ مشخصات ساختاری، ایزولهبودن دو خط و همفاز بودن مولفه های میدان، اهمیت فوق العاده ای دارند. ایزوله نبودن دو خط باعث ایجاد خطا در زاویه نهایی دلخواه خواهد گشت. همچنین غیر همفاز بودن مولفه های میدان نیز علاوه بر ایجاد خطای زاویه ای، موجب لرزش مولفه نهایی میدان خواهد شد.