سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم پیغانی اصل – کارشناس ارشد فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران (نویسنده مخاطب)
داریوش عباسی مقدم – دانشجوی دکتری مخابرات، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن احمدی – کارشناس ارشد مخابرات، دانشگاه علم و صنعت ایران
بیژن غفاری – استادیار فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این مقاله، ارائه طراحی سیستمی و جزئی دوربین پنکروماتیک بصورت کاربردی است که منجر به ساخت یک سیستم الکترواپتیکی، بر اساس تعریفی از نیازمندیهای سیستم، برای یک ماهواره با پایداری چرخان می شود. این مقاله شیوه تجزیه و تحلیل برای طراحی جزئی سیستم های تصویربرداری باند طیفی مرئی را برای ماهواره با پایداری چرخان می شود. این مقاله شیوه تجزیه و تحلیل برای طراحی جزئی سیستم های تصویربرداری باند طیفی مرئی را برای ماهواره های چرخان کوچک مدار LEO، ارائه می دهد. در این مقاله طراحی و شبیه سازی سیستمی دوربین پینکروماتیک با قدرت تفکیک پذیری ۷۳۵ متر در ارتفاع ۷۰۰ کیلومتر و پهنای دید ۲۰۰ کیلومتر ارائه شده است. تجزیه و تحلیل کارایی سیستم بوسیله محاسبات مربوط به پاسخ اپتیکی سیستم، نویز کل و میزان تفکیک پذیری یا وضوح تصویر انجام می پذیرد.