سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه مظفری – گروه اتمی مولکولی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد
عباس بهجت – گروه اتمی مولکولی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد
محمد رضا ناطقی – دانشکده شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد
محمود برهانی – گروه اتمی مولکولی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد

چکیده:

دراین پژوهش ایندول پیرول و کومونو مر ایندول – پیرول به روش الکترو شیمیایی برروی لایه ای ازطلا پلیمر شده و فلزات الومینیوم -ایندیم -نقره به روش تبخیر درخلا برروی پلیمر لاهی نشانی می شود ازطلا به عنوان اتصال اهمی و ازفلزات به عنوان اتصال یکسو ساز استفاده شده است مقدار جریان اشباع معکوس (j و فاکتور ایده ال (n ارتفاع سد پتانسیل (öb و نسبت یکسوسازی را با استفاده ازتئوری گرمایونی و نمودار جریان ولتاژاندازه گیری و ارائه گردیده است همچنین اثربارهای محدود شده درناحیه بار – فضا و اثرپوله فرنکل مورد بررسی قرارگرفته است .