سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمهدی رضاعی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

توسعه و بهینه سازی عملیات مونتاژ نقش مهمی را در افزایش کیفیت، کاهش هزینه و زمان تولید ایفا می کند اجرای سیستمهای مونتاژ اتوماتیک در جهت توسعه امر مونتاژ می باشد با توجه به تنوع روزافزون نیاز بازار و لزوم تولید در دسته های کوچک و متنوع، صنایع تولیدی قطعات ناگزیر به ارائه سیستمهای مونتاژ انعطاف پذیر می باشند استفاده از ربات تا حد زیادی انعطاف پذیری را برای سیستم های مونتاژ به همراه دارد اما به کارگیری ربات در عملیات مونتاژ با موانعی نظیر خطاهای موقعیتی و جهتی موجود بین قطعات مونتاژی در حین مونتاژ روبرو است هر دو خطای زاویه ای و موقعیتی که بخاطر مشخص نبودن موقعیت برخورد قابل پیش بینی نیستند منجر به عدم موفقیت عملیات مونتاژ می شوند. دراین مطالعه جهت ایجاد امکان بکارگیری رباتدر اجرای سلول اتوماسیون مونتاژ طراحی و سخت رابط انعطاف پذیر وعملکرد آن به عنوان راهکاری مناسب برای انجام مونتاژ در حضور خطاها توسط ربات، مورد بررسی قرار می گیرد.