سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی شفیعی نیستانک – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدحسین مدنی – کارشناس ارشدمرکز تحقیقات مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

مسایل مخابرات امروزی استفاده از سیستمهای ارتباطی با چند مد عملکرد و باندهای فرکانسی متفاوت را اجتناب ناپذیر کرده است .این سیستمها باید بتوانند سرویس های چندرسانه ای را بصورت یکپارچه واز طریق ترمینال واحد ارائه دهند .بمنظور تامین این انعطاف توابع عملکرد این رادیوها بصورت نرم افزاری بوده،نرخهای داده کانال در آنها با استفاده از مالتی پلکس کردن و طیف گسترده افزایش می یابد .این مقاله به ارائه روشی برای طراحی و ساخت یک نمونه رادیوی نرم افزاری طیف گسترده براساس تراشه اِی سیک قابل برنامه ریزی می پردازد . سپس نکات مهمی که بمنظورعملکرد بهینه رادیو در مراحل طراحی مبدلهای باندوسیع رعایت شده اند بیان می گر دد. همچنین نتایج آزمایش و بررسی طیف توان خروجی سیستم در چند مد عملکرد نیز ارائه شده اند . روش پیشنهادی مقاله برای استفاده از دسته فیلترهای پایین گذر در ورودی مبدلDACامکان بکارگیری سیگنال دیجیتال تا سطحIF را مطابق فن آوری روز فراهم می کند