سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد فرمان آرا – کارشناس ارشد الکترونیک مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر مرکز تحقیقات علوم ه
شاهرخ فرهنگی – داشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی – دانشگاه تهران
سید مجتبی هاشمی نسب – کارشناس الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر (شاهین شهر)

چکیده:

سلول پاکل یک عنصر الکترواپتیکی است که در سیسمتهای لیزری برای تولید پالسهای لیزری با توان های لحظه ای بسیار زیاد بکار گرفته می شود . عملکرد صحیح این عنصر یا نزول بسیار سریع در حدود چندns به آن اعمال شود . در این مقاله اصول طراحی یک مدار راه انداز سلول پاکل که پالسی با دامنه–۳٫۵Kv را با زمان نزول۷nsec به این عنصر اعمال می کند تشریح می شود . در این طرح از ترانزیستورهایBJTکه در ناحیه بهمنی بایاس شده اند و سپس به منطقه شکست ثانویه وارد می شوند استفاده شده است . فرمولهای ریاضی و شرایط طراحی بهینه مدار و نیز نتایج عملی طراحی ارائه شده اند .