سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین سرشوق – گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – شاهین شهر
حسین پناهی – گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – شاهین شهر
حسین ثقفی فر – گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – شاهین شهر

چکیده:

در این مقاله طراحی و ساخت راه انداز لیزر دیودی بررسی شده است . از بین روشهای موجود روش کنترل خودکار جریان ACC انتخاب و بر اساس آن مدار راه انداز برای لیزر دیود Jold-100-QANN-1L جهت کار در مد شبه پیوسته QCW ساخته شده است . با این راه انداز پارامترهای دما ، جریان ، پهنای تب و بسامد تکرار در لیزر را میتوان برای لیزر دیود تنظیم کرد . به منظور ارزیابی عملکرد راه انداز ساخته شده تپهای نوری خروجی از لیزر دیودی مورد آزمایش قرار گرفته و نمودار های انرژی تپ ، خروجی لیزر بر حسب پهنای تپ و جریان لیزر دیود بدست آمده اند . همچنین طیف خروجی لیزر با مشخصات ارائه شده توسط کارخانه سازنده لیزر سازگاری خوبی داشت .