سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید عبدی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک نمونه ربات هوشمند اختصاصی جاده ها و که به منظور کاهش خطرات و سوانح جاده ای مورد استفاده میتواند قرار گیرد معرفی شده و مشخصات آن آورده شده است . این ربات برای اولین بار در کشور توسط یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته شده و دارای بخش های مختلف مکانیکی و الکترونیکی است. در این مقاله ساختار و جزییات عملکرد ربات و نحوه استفاده از آن آورده می شود. این ربات به گونه ای اختصاصی برا ی مصارف جاده مورد طراح ی قرار گرفته و توابع نظارتی و عملیاتی خاصی روی آن دیده شده است که در مقاله ا ین توابع آورده شده است . در ضمن بخش ها ی مختلف ربات و نحوه استفاده از آن نیز ذکر شده اند.