سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر ابلاغی – مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان
افشین روشن میلانی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
ابراهیم ابلاغی – مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان
سیدمهدی مهائی – مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان، شرکت بهره برداری نیروی برق آذربایجا

چکیده:

حفظ پایداری شبکه های قدرت و تداوم سرویس دهی به مشترکین یکی از دغدغه های اصلی بهره برداری از سیستمهای الکتریکی می باشد. فروپاشی شبکه به هم پیوسته برق به طور عمده ناشی از تغییرات بزرگ در پارامترهای مستقل فرکانس و ولتاژ می باشد. که معمولا هنگام جدایی دو ناحیه از هم، یکی از دو نواحی بامسئله اضافه تولید و مشکلات ناشی از آن و ناحیه دیگر با مسئله اضافه بار و مشکلات متناسب با آن مواجه خواهند شد. یکی از راه حل های موثر در جهتتعدیل مشکل فوق، هدایت سیستم های جدا شده نسبت به تعادل تولید و مصرف و نهایتا استفاده از رله های فرکانسی در شبکه های قدرت می باشد. بر این اساس ساخت رله های مذکور متناسب با دینامیک سیستم قدرت و پاسخ آنها به رفتارهای مختلف شبکه سال ها است که به عنوان کار پژوهشی مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است مدل جدیدی از رلهدیجیتالی فرکانسی ارائه شود. برای طراحی این رله از الگوریتم مناسبی مطابق با جدیدترین استانداردهای فرکانس استفاده شده است. همچنین برای سنجش مقدار و آهنگ تغییرات فرکانس نیز دو روش جدید zero crossing ارائه می شود. آنگاه طرح کلی رله و سیسم های سازگار با سیستم SCADA مورد بررسی قرار میگیرد . در نهایت مشخصات این رله با رله های موجود مورد مقایسه قرار گرفته و مشخصات بهبود یافته آن معرفی می گردد.