سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مرید سادات – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
رضا مرید سادات – مهندس برق – الکترونیک – مدیریت شرکت مدرن الکترونیک
سحر مرید سادات – طراح و عضو گروه رباتیک شرکت مدرن الکترونیک

چکیده:

گرفتگی شیمیایی و فیزیکی لوله های زهکش زیرزمینی بزرگترین مشکل را در کترکرد سیستم زهکش ایجاد می کند. در تعیین محل و نوع گرفتگی از روش میله زنی و در روش نوین بازرسی و مشاهده با دوربین انجام می شود. این تحقیق با توجه به اهمیت اثر گرفتگی لوله ها در سیستم زهکشی و در راستای کاهش هزینه . زمان بررسی و پایش شبکه اقدام به طراحی و ساخت نوین روباتی از خانواده روبات های لوله نورد با قابلیت های منحصر به فرد پرداخته است. روبات مذکور در شهریور ۱۳۸۹ موفق به کسب مقام سوم کشوری در اولین دوره ی مسابقات ملی روباتیک پارسیان گردیده است.