سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید بهلولی – مربی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
شهاب هودانلویی – دانشجوی مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

در ساخت اغلب روباتها از الکتروموتورها جهت تامین نیروی محرکه استفاده میشود. در این مقاله به طراحی و ساخت روبات مسیریابی (تعقیب خط) پرداخته شده است که نیروی محرکه خود را از طریق انجام واکنشهای شیمیایی تامین می کند. مقادیر بهینه مواد واکنش دهنده با توجه به نوع مسیر و مسافت طی شده توسط روبات تغییر می کند. گاز حاصل از واکنش شیمیایی درون مخزن از طریق شیلنگهای مخصوص به شیرهای سلونوئید و از آنجا تحت فشار به پره توربینهای روبات برخورد می کند. قسمتی از انرژی مکانیکی حاصله از طریق گیربکش به چرخها و بخش دیگر به دینامها جهت تامین برق مورد نیاز منتقل می شود. تغییر مسیر روبات با قطع و وصل شدن شیرهای سلونوئید که سیگنال ورودی خود را از سنسورها دریافت می کنند، صورت می گیرد . در مسیر مستقیم روبات ، شیرهای سلونوئید باز هستند و به یک اندازه گاز خروجی را از خود خارج می کنند.