سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا دربانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر
محمود سلطانی الکتاب – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
مرتضی نعمتی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر

چکیده:

یک روبشگر ( اسکنر ) لیزری به منظور استفاده در دستگاه لیدار طراحی و ساخته شده است . برای کنتـرل پارامترهـای مختلف آن یک برنامه کامپیوتری نوشته شده است . در ساخت این روبشگر از موتورهای پلـه ای اسـتفاده شـده اسـت که توانایی انتخاب زاویه چرخش، جهت چرخش و تعداد دور آینه را دارد . این روبشگر در دو بعد عمل می کند ..