سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود سلطان الکتابی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
سیدمحمدرضا دربانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر
مرتضی نعمتی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر

چکیده:

یک روبشگر(اسکنر) لیزری به منظوراستفاده در دستگاه لیدار طراحی و ساخته شده است. برای کنترل پارامترهای مختلف آن یک برنامه کامپیوتری نوشته شده است. در ساخت این روبشگر از موتورهای پل های استفاده شده است که توانایی انتخاب زاویه چرخش، جهت چرخش و تعداد دور آینه را دارد. این روبشگر در دو بعد عمل می کند.