سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف حجت – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدمراد شیخی حسن گاویار – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاه شهید رجایی
خاتون قرلیوند – لیسانس فیزیک ، دبیر دبیرستانهای تهران

چکیده:

در این طرح ، یک سنسورsensor ارتعاشی مغناطیسی برای تشخیص ارتعاشات مکانیکی که از طریق آب منتقل میشود، طراحی و ساخته شده است . ارتعاشات مورد نظردارای فرکانس بسیار پایین ( کمتر از ۲۰ هرتز ) و دامنه جابجایی بسیار کم ( ۱۰ نانومتر ) می باشند . این سنسور دارای یک مبدل مکانیکی ( جرم و فنر ) برای دریافت ارتعاش و تبدیل آن به جابجایی، و یک مبدل مغناطیسی ( کویل و مغناطیس دائم ) برای تبدیل جابجایی به خروجی الکتریکی است .. در فرکا نس مورد نظر حالت تشدید رخ داده و خروجی سنسور بیشترین ولتاژ خروجی را دارد که این ولتاژ کاملا متمایز از ولتاژهای خروجی حاصل از فرکانس های دیگر می باشد . ولتاژ خروجی توسط یک مدار الکترونیکی تقویت شده و همچنین این مدار الکترونیکی دارای فیلتری است که فقط ولتاژ الکتریکی ایجاد شده در فرکانس مورد نظر ( فرکانس تشدید ) را عبور می دهد . تطبیق فرکانس طبیعی مجموعه فنرها ωn با فرکانس مورد نظر، از طریق تغییر جرم و سختی فنر انجام می شود . نمونه ساخته شده در زیر آب مورد آزمایش قرار گرفته وارتعاش مورد نظر در فاصله ۰۵ متری روی آب ایجاد گردید . این ارتعاش از طریق آب به سنسور منتقل شد . نتایج آزمایش نشان میدهد که آین سنسور قادر است ارتعاشات مکانیکی با فرکانس ۲۰ هرتز و دامنه جابجایی ۱۰ نانومتر را به خوبی تشخیص می دهد