سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا الفت شنب غازان – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
ندا فراقی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در محیطهایی که احتمال نشت مواد قابل اشتعال وجود دارد سنسور کاتالیستی میتواند برای طراحی سیستم اعلام خطر و پیشگیری از انفجار و احتراق بکار رود. در این کار یک سنسور کاتالیستی در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شده و برای تعدادی از گاز های قابل اشتعال مورد تست قرار گرفته است. این سنسور از دو المان کاتالیستی تشکیل شده است که باهم در یک مدار الکتریکی قرار میگیرند.اساس کار این سنسور بر مبنای اکسیداسیون گازهای قابل اشتعال در دمای کمتر از دمای اشتعال و درغلظتهای بیرون از حدود اشتعال بالا و پایین میباشد.کاتالیست بکاربرده شده در این کار فلز پلاتین بر پایه آلومینا و همچنین ۳SnO2/Al2Oبوده که روی سیم پیچ تنگستنی قالب بندی شده است. نتایج عملکرد سیستم و مقایسه بین دو نوع کاتالیست ارائه شده است.