سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدناصر مقدس تفرشی – استادیار دانکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

در این مقاله خصوصیات و ویژگی های سیستم ابزار دقیق که جهت اندازه گیری پارامترهای مورد مطالعه در یک مدل فیزیکی به منظور مطالعه اندرکنش لوله های مدفون در خاک تحت اثر بار سیکلی قائم طراحی و ساخته شده است.تشریح می گردد. این سیستم از تعدادی ابزارهای اندازه گیری تنش، نیرو و تغیر شکل و نیز یک واحد قرائت تبدیل سیگنالهلی آنالوگ به دیجیتال و ضبط اتوماتیک آنها تشکیل گردیده است. ابزارهای اندازه گیری تنش شامل مبدل فشار مرکب که در سطوح مرزی مدل قادر به اندازه گیری همزمان تنش های فشاری و برشی بوده، سلول بار استوانه ای جهت اندازه گیری و کنترل بارهای سیکلی قائم و یک تغییر شکل سنج شعاعی مخصوص جهت اندازه گیری تغییر شکل شعاعی لوله در هشت نقطه مختلف در محیط آن بوده است. تمامی این ابزارها و نیز واحد قرائت و ضبط داده ها به صورت خاص و بمنظور انجام پروژه تحقیقی فوق طراحی و ساخته شده اند. بااستفاده از مدل فیزیکی مربوطه و به کمک سیستم ابزار دقیق مذکور نتایج قابل ملاحظهای در خصوص رفتار لوله های مدفون تحت شرایط بارهای سیکلی قائم بدست آمده است که در انتهای این مقاله به برخی از آنها نیز اشاره خواهد گردید.